Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.16.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lutego 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 16 stycznia 1924 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych polsko-francuskiej Konwencji, dotyczącej pewnych kwestji odnoszących się do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dn. 2 sierpnia 1923 r. została dokonana w Paryżu wymiana dokumentów ratyfikacyjnych polsko-francuskiej Konwencji, dotyczącej pewnych kwestji odnoszących się do majątków, praw i udziałów, podpisanej w Paryżu dnia 6 lutego 1922 roku.