Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 26-go kwietnia 1928 r. Protokółu Dodatkowego do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.31.297

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1929 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 kwietnia 1929 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych podpisanego w Warszawie dnia 26-go kwietnia 1928 r. Protokółu Dodatkowego do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 3 podpisanego w Warszawie dnia 26-go kwietnia 1928 r. Protokółu Dodatkowego do Traktatu Handlowego i Nawigacyjnego pomiędzy Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 84, poz. 747), nastąpiła w Oslo dnia 16 kwietnia 1929 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Protokółu Dodatkowego.