Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Paktu Nieagresji między Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie wraz z Protokółami Podpisania Nr. 1 i Nr. 2 dnia 25 lipca 1932 r., oraz Konwencji o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.115.953

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1932 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 grudnia 1932 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie wraz z Protokółami podpisania Nr . 1 i Nr . 2 dnia 25 lipca 1932 r., oraz Konwencji o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. art. 5-go i 6-go Paktu Nieagresji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanego w Moskwie wraz z Protokółami podpisania Nr. 1 i Nr. 2 dnia 25 lipca 1932 r., oraz w związku z art. 15 Konwencji o stosowaniu Koncyljacji między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad, podpisanej w Moskwie dnia 23 listopada 1932 r. nastąpiła w Warszawie w dniu 23 grudnia 1932 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego Paktu Nieagresji oraz powyższej Konwencji.