Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 8 kwietnia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.67.418

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 września 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 sierpnia 1935 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji z dnia 8 kwietnia 1935 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 6 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Bułgarji, dotyczącej współpracy intelektualnej, podpisanej w Warszawie dnia 8 kwietnia 1935 r. nastąpiła w Sofji dnia 29 lipca 1935 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.