Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.13.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 1924 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 stycznia 1924 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Polską a Rosją, Ukrainą i Białorusią, podpisanej w Warszawie dn. 7 lutego 1923 r.

Podają się niniejszem do wiadomości, że dnia 8 stycznia 1924 r. nastąpiła wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Sanitarnej pomiędzy Polską a Rosja, Ukrainą i Białorusią, podpisanej w Warszawie dnia 7 lutego 1923 r.