Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dnia 19 grudnia 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.45.428

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 1932 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 maja 1932 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dn. 19 grudnia 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 29 konwencji pomiędzy Polską i Rumunją, dotyczącej pomocy i ochrony sądowej w sprawach cywilnych wraz z protokółem końcowym, podpisanych w Bukareszcie dn. 19 grudnia 1929 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 9 maja 1932 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.