Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.4.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 1966 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 stycznia 1966 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 r., nastąpiła w Moskwie dnia 30 grudnia 1965 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.
Konwencja wchodzi w życie dnia 30 stycznia 1966 r.