Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.5.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 stycznia 1962 r.
dotyczące wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 13 Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., nastąpiła w Warszawie dnia 4 stycznia 1962 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Konwencji.