Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.55.361

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1972 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1972 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 44 Konwencji konsularnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną, podpisanej w Berlinie dnia 25 lutego 1972 r., nastąpiła w Warszawie dnia 31 października 1972 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tej konwencji. Konwencja wchodzi w życie dnia 30 listopada 1972 r.