Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.4.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 stycznia 1923 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji Handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dn. 25 września 1922 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w myśl art. 24 Konwencji Handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Warszawie dnia 25 września 1922 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tej Konwencji została dokonana w Warszawie dnia 5 stycznia 1923 roku.