Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.82.754

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 sierpnia 1934 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 25 konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turecką, podpisanej w Ankarze wraz z protokółem podpisania, listami A i B oraz załącznikiem C, dnia 29 sierpnia 1931 r., nastąpiła w Warszawie w dniu 30 sierpnia 1934 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji.