Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.63.510

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 czerwca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dn. 10 kwietnia 1930 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu art. 26 konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Grecją, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Warszawie dn. 10 kwietnia 1930 r., nastąpiła w Atenach dn. 18 czerwca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji wraz z protokółem końcowym i dołączonemi do niej notami z tegoż dnia 10 kwietnia 1930 r.: 1) o cleniu drzewa stolarskiego i 2) o zakupie tytoniu.