Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką z dnia 23 kwietnia 1925 r. podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dnia 26 czerwca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.55.447

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 czerwca 1931 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych IV protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dn. 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dn. 26 czerwca 1928 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, w wykonaniu punktu III czwartego protokółu dodatkowego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką z dn. 23 kwietnia 1925 r., podpisanego wraz z protokółem końcowym w Warszawie dn. 26 czerwca 1928 r., nastąpiła w Warszawie dn. 5 czerwca 1931 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego IV protokółu dodatkowego.