Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach 30 września 1938 r., do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 r. między Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji lotniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.62.407

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 czerwca 1939 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach 30 września 1938 r., do konwencji z dnia 22 kwietnia 1931 r. miedzy Polską a Grecją, dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji lotniczej.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 2 drugiego układu dodatkowego, podpisanego w Atenach 30 września 1938 r., do konwencji między Polską a Grecją z dnia 22 kwietnia 1931 r., dotyczącej eksploatacji linii regularnej komunikacji lotniczej (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 39, poz. 402), wymiana dokumentów ratyfikacyjnych tego układu nastąpiła w Warszawie dnia 20 maja 1939 r.