Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących polsko-niemieckiego układu o górnośląskiej Spółce brackiej "Oberschlesischer... - Dz.U.1923.48.328 - OpenLEX

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących polsko-niemieckiego układu o górnośląskiej Spółce brackiej "Oberschlesischer Knappschaftsverein", podpisanego w Poznaniu dn. 26 sierpnia 1922 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.328

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 marca 1923 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych dotyczących polsko-niemieckiego układu O górnośląskiej Spółce brackiej "Oberschlesischer Knappschaftsverein", podpisanego w Poznaniu dn. 26 sierpnia 1922 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w myśl art. 45 Polsko-Niemieckiego Układu o górnośląskiej Spółce brackiej "Oberschiesischer Knappschaftsverein", podpisanego w Poznaniu dn. 26 sierpnia 1922 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu nastąpiła w Berlinie dnia 9 marca 1923 r.