Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w... - Dz.U.1923.48.330 - OpenLEX

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.48.330

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 marca 1923 r.
w przedmiocie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, dotyczących konwencji polsko-francuskiej o pomocy i opiece społecznej, podpisanej w Warszawie dn. 14 października 1920 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w myśl art. 15 konwencji polsko-francuskiej podpisanej w Warszawie dnia 14 października 1920 r., wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższej konwencji dokonana została w Paryżu w dniu 24 lutego 1923 r.