Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji, podpisanej w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu wzajemnem akt starszych aniżeli to jest przewidziane w art. 23 punkcie d. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.10.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 stycznia 1928 roku
W sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji, podpisanej w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu wzajemnem akt starszych aniżeli to jest przewidziane w. art. 23 punkcie d. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w dniu 7 stycznia 1928 r. nastąpiła w Pradze wymiana dokumentów ratyfikacyjnych deklaracji, podpisanej w Warszawie, dnia 8 lutego 1927 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskosłowackiej o wypożyczaniu wzajemnem akt starszych aniżeli to jest przewidziane w art. 23 punkcie d. umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką w sprawach prawnych i finansowych, podpisanej w Warszawie, dnia 23 kwietnia 1925 r.