§ 1. - Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.251.2514

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2007 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia;
2)
procedury oceny zgodności dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia;
3)
szczegółowe specyfikacje techniczne dotyczące wyrobów medycznych produkowanych z wykorzystaniem tkanek zwierzęcych;
4)
wykaz procedur oceny zgodności dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela.