§ 7a. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  7a. 13
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mianowanie na stanowisko służbowe, o którym mowa w § 7, może nastąpić przed uzyskaniem przez policjanta kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać w terminie 2 lat od dnia mianowania na stanowisko.
13 § 7a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.