§ 7. - Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.
§  7.
Mianowanie policjanta na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "7" do "5", gdy są wymagane na nim kwalifikacje zawodowe specjalistyczne w innej specjalności, może nastąpić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.