§ 2. - Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.340

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.
§  2.
Zakres wymagań technicznych i eksploatacyjnych oraz warunków współpracy zawarty w poszczególnych załącznikach, o których mowa w § 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.