§ 1. - Wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.70.340

Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 1993 r.
§  1.
Wprowadza się do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci telekomunikacyjnej wymagania techniczne i eksploatacyjne oraz warunki wzajemnej współpracy urządzeń, linii i sieci telekomunikacyjnych, określone w załącznikach nr 2-24 do rozporządzenia*).