§ 3. - [Zapewnienie właściwych warunków do przechowywania i podawania mleka matki] - Wymagania lokalowe i sanitarne jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.72 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.
§  3.  [Zapewnienie właściwych warunków do przechowywania i podawania mleka matki]
W żłobku i klubie dziecięcym, do którego uczęszcza dziecko karmione mlekiem matki, zapewnia się właściwe warunki do jego przechowywania i podawania.