Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1747

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2019 r.
§  7.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. analizę próbek wody można przeprowadzić, stosując metodyki referencyjne analiz zgodne z charakterystyką wykonania analizy, oparte na określeniu poprawności, precyzji i granicy wykrywalności, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.