§ 10. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju. - Dz.U.2000.44.520 - OpenLEX

§ 10. - Wymagania, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.44.520

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2007 r.
§  10. 1
Ordynatorem (lekarzem kierującym oddziałem) i jego zastępcą powinien być lekarz, lekarz dentysta, posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i mający tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny lub specjalizację II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny oraz co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.
1 § 10 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 2007 r. (Dz.U.07.160.1134) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 września 2007 r.