§ 8. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej... - Dz.U.2019.2470 - OpenLEX

§ 8. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2470

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2019 r.
§  8. 
1. 
Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia stanowisko dyrektora szkoły artystycznej, zespołu szkół artystycznych lub placówki artystycznej może zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko.
2. 
Osoba zajmująca w dniu wejścia w życie rozporządzenia inne stanowisko kierownicze niż wymienione w ust. 1 może zajmować to stanowisko do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono jej to stanowisko albo powołano na to stanowisko.