§ 4. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej... - Dz.U.2019.2470 - OpenLEX

§ 4. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznej szkole artystycznej oraz publicznej placówce artystycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2470

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2019 r.
§  4. 
1. 
Stanowisko dyrektora zespołu szkół artystycznych może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz w § 2 ust. 1 pkt 1-4.
2. 
Stanowisko wicedyrektora zespołu szkół artystycznych, oprócz osoby, o której mowa w ust. 1, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 oraz w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.