§ 8. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w... - Dz.U.2009.184.1436 - OpenLEX

§ 8. - Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.184.1436

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2011 r.
§  8.
1.
Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która posiada co najmniej czteroletni staż pracy i spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.
2.
Stanowisko wicedyrektora publicznego szkolnego schroniska młodzieżowego może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która:
1)
ukończyła studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe;
2)
posiada co najmniej czteroletni staż pracy;
3)
spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 7 i 9 oraz § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 5.