§ 25. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  25.
W przypadku utrzymywania świń w systemie, o którym mowa w:
1)
§ 19 ust. 1 pkt 2, na betonowej podłodze szczelinowej:
a)
szerokość otworów w podłodze nie może wynosić w przypadku:
prosiąt - więcej niż 11 mm,
warchlaków, loszek i knurków hodowlanych - więcej niż 14 mm,
tuczników - więcej niż 18 mm,
loszek po pokryciu lub loch - więcej niż 20 mm,
b)
szerokość beleczki w podłodze powinna wynosić w przypadku:
prosiąt i warchlaków - co najmniej 50 mm,
tuczników, loszek i knurków hodowlanych, loszek po pokryciu lub loch - co najmniej 80 mm;
2)
§ 3 ust. 1 pkt 2, powierzchnia utrzymywania w przeliczeniu na dorosłą sztukę powinna wynosić co najmniej 15 m2.