§ 20. - Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.56.344

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2011 r.
§  20.
1.
Kojec, w którym utrzymuje się lochy i loszki w tygodniu poprzedzającym przewidywany termin ich proszenia, zaopatruje się w materiał umożliwiający budowę gniazda, chyba że nie jest to możliwe ze względu na stosowany w gospodarstwie system odprowadzania gnojowicy.
2.
Prośne lochy i loszki umieszczone w kojcach do proszenia:
1)
czyści się dokładnie;
2)
poddaje się zabiegom przeciwko zewnętrznym i wewnętrznym pasożytom, jeżeli to konieczne.
3.
Powierzchnia kojca do proszenia powinna umożliwiać proszenie naturalne lub zapewniać osobie obsługującej dostęp do zwierzęcia.
4.
Kojec buduje się w sposób zapewniający prosiętom swobodny dostęp do karmiącej lochy.
5.
W przypadku utrzymywania loch z prosiętami:
1)
kojec wyposaża się w przegrodę zapobiegającą przygnieceniu prosiąt przez lochę;
2)
w kojcu wydziela się część ze ściółką o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek prosiąt.