§ 2. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. - Dz.U.2022.1591 - OpenLEX

§ 2. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1591

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.