§ 1. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. - Dz.U.2022.1591 - OpenLEX

§ 1. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1591

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lipca 2022 r.
§  1. 
Określa się wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, stanowiące załącznik do rozporządzenia.