§ 1. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. - Dz.U.2022.1246 - OpenLEX

§ 1. - Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1246

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 2022 r.
§  1. 
Określa się wymagania egzaminacyjne dla egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, stanowiące załącznik do rozporządzenia.