§ 1. - Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania. - Dz.U.2022.1273 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1273 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
ogólne wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania substancji czynnych wykorzystywanych w produktach leczniczych zawarte w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
4)
szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczące dokumentacji związanej z wytwarzaniem zawarte w załączniku nr 4 do rozporządzenia;
5)
dodatkowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)
szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia.