§ 5. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium... - Dz.U.2011.9.47 - OpenLEX

§ 5. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
§  5.
Dopuszcza się wprowadzanie do obrotu lub obrót napojami spirytusowymi z oznaczeniami geograficznymi "Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatized with an extract of bison grass" i "Polish Cherry" wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.