§ 4. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium... - Dz.U.2011.9.47 - OpenLEX

§ 4. - Wymagania dla niektórych napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.9.47

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2011 r.
§  4.
Napój spirytusowy "Polish Cherry" to likier:
1)
wyprodukowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu z wiśni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z możliwością niewielkiego dodatku morsów lub maceratów z innych owoców jagodowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz naturalnego olejku migdałowego;
2)
o zawartości:
a)
alkoholu nie mniejszej niż 24 % objętości,
b)
ekstraktu nie mniejszej niż 180 gramów w litrze napoju;
3)
o charakterystycznych cechach organoleptycznych, w szczególności barwie i smaku, pochodzących od owoców wiśni sokowych uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.