§ 7. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  7.
Gabinet weterynaryjny wyposaża się ponadto w:
1)
przenośny sprzęt weterynaryjny,
2)
pojemniki zapewniające sterylność transportowanego sprzętu,
3)
sprzęt i urządzenia do przechowywania, podczas transportu, produktów leczniczych, artykułów sanitarnych, sprzętu jednorazowego użytku i innych produktów medycznych, zgodnie z wymogami określonymi przez ich producenta lub wynikającymi z ich indywidualnych właściwości

- w przypadku gdy usługi weterynaryjne są świadczone poza gabinetem.