§ 6. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  6.
1.
Pokój przyjęć wyposaża się w:
1)
stół zabiegowy, dostosowany wielkością do zakresu i rodzaju świadczonych usług weterynaryjnych, wykonany z materiału trwałego, łatwo zmywalnego i odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych;
2)
lampę bakteriobójczą;
3)
stetoskop.
2.
W przypadku gdy:
1)
usługi weterynaryjne są wykonywane przy użyciu narzędzi i sprzętu weterynaryjnego wielokrotnego użytku, pokój przyjęć wyposaża się w autoklaw lub sterylizator na suche powietrze;
2)
wykonuje się zabiegi w znieczuleniu ogólnym, pokój przyjęć wyposaża się w:
a)
sprzęt do dożylnego podawania leków,
b)
źródło światła bezcieniowego.