§ 4. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  4.
1.
Powierzchnia pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 8 m2.
2.
Wysokość pokoju przyjęć z poczekalnią powinna wynosić co najmniej 2,2 m.
3.
Powierzchnia zaplecza sanitarnego i zaplecza socjalnego powinna wynosić co najmniej 3 m2.