§ 3. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  3.
1.
Gabinet weterynaryjny powinien mieć:
1)
odrębne wejście prowadzące bezpośrednio do pomieszczeń gabinetu;
2)
podłogi wykonane z materiałów trwałych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych;
3)
miejsce do przechowywania dokumentacji weterynaryjnej, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
4)
pokój przyjęć z poczekalnią z miejscami siedzącymi;
5)
instalacje:
a)
wodną,
b)
elektryczną,
c)
grzewczą,
d)
kanalizacyjną;
6)
urządzenia zapewniające wymianę powietrza.
2.
W pokoju przyjęć ściany powinny być wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie wody i środków dezynfekcyjnych.
3.
W pokoju przyjęć lub zapleczu sanitarnym powinny znajdować się umywalka z doprowadzoną bieżącą wodą ciepłą i zimną, środki do mycia i odkażania rąk, ręczniki jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki.
4.
Parapety w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być wykończone materiałem trwałym, gładkim, odpornym na działanie wody i środków dezynfekcyjnych i być łatwe do czyszczenia.
5.
Grzejniki w pokoju przyjęć gabinetu weterynaryjnego powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.