§ 2. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  2.
1.
Gabinet weterynaryjny powinien mieścić się w odrębnym budynku lub lokalu albo stanowić wyodrębnioną część budynku lub lokalu przeznaczonego na inne cele, jeżeli pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego są wyraźnie oddzielone od innych pomieszczeń tego budynku lub lokalu.
2.
Pokój przyjęć z poczekalnią powinien mieścić się:
1)
na poziomie terenu lub
2)
w suterenie, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli zapewnione jest oświetlenie naturalne dostosowane do rodzaju świadczonych usług.
3.
Pozostałe pomieszczenia gabinetu weterynaryjnego mogą mieścić się na różnych kondygnacjach.