§ 1. - Wymagania dla gabinetów weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.194.1990

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wymagania dla pomieszczeń, urządzeń, aparatury i sprzętu gabinetu weterynaryjnego.