Art. 4. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  4.

Osoby pozbawione obywatelstwa podlegają wysiedleniu z obszaru Państwa.