Art. 11. - Wyłączenie ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.55.310

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.
Art.  11.
1.
Władza administracji ogólnej I instancji może zarządzić zajęcie majątku zagrożonego przepadkiem.
2. 5
(uchylony).
5 Art. 11 ust. 2 uchylony przez art. 16 ust. 1 pkt 6 dekretu z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku (Dz.U.47.65.390) z dniem 5 listopada 1947 r.