Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.119.793

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 1920 r.
w sprawie wyłączenia więzień w Częstochowie, Sosnowcu i Będzinie z Okręgu Łódzkiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej i włączenie ich do Okręgu Kieleckiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.

Na mocy art. 7 dekretu w przedmiocie organizacji Okręgowych Dyrekcji Więziennych z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 1919 r. № 14 poz. 173) postanawiam wyłączyć z dniem 1 stycznia 1921 r. z okręgu Łódzkiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej więzienia w Częstochowie, Sosnowcu i Będzinie i włączyć je do okręgu Kieleckiej Okręgowej Dyrekcji Więziennej.