Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.63.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 12 lipca 1920 r.
w sprawie wyłączenia prawa wyłącznej sprzedaży płodów rolnych i ich przetworów z zakresu działania "Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby".

W związku z ogłoszonym w "Dzienniku Ustaw" № 63 z 1920 r. poz. 420 Statutem "Państwowego Urzędu Zbożowego", jakoteż w myśl § 2 Statutu "Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby", prawo wyłącznej sprzedaży płodów rolnych i ich przetworów, jako będących przedmiotem operacji "Państwowego Urzędu Zbożowego", wyłącza się z zakresu działania "Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby". Wyłączne prawo sprowadzania i upoważniania do sprowadzania produktów rolnych i ich przetworów z za granicy w dalszym ciągu pozostaje w zakresie działania "Państwowego Urzędu Zakupu Artykułów Pierwszej Potrzeby".