Wyłączenie niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.89.400

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lipca 1996 r.

USTAWA
z dnia 31 maja 1996 r.
o wyłączeniu niektórych ustaw o amnestii i abolicji wobec sprawców niektórych przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych w latach 1944-1989 r.

W stosunku do sprawców czynów, o których mowa w art. 108 § 2 Kodeksu karnego, nie stosuje się wydanych przed dniem 7 grudnia 1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidują amnestię lub abolicję.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.