Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.641

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1920 r.

USTAWA
z dnia