Wyłączenie gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączenie jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.7.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z dnia 15 stycznia 1947 r.
o wyłączeniu gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączeniu jej do gminy wiejskie] Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam, co następuje:
Z gminy wiejskiej Wietrzychowice w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim, wyłącza się gromadę Okręg i włącza się ją do gminy wiejskiej Gręboszów w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.