§ 2. - Wyłączenie gromady Okręg z gminy wiejskiej Wietrzychowice i włączenie jej do gminy wiejskiej Gręboszów w powiecie dąbrowskim, województwie krakowskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.7.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 1947 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.